Visualisointi

Käytämme suunnittelun apuna visualisointeja. Teemme visualisointeja myös asiakkaittemme markkinointitarpeisiin, kuten myyntiesitteisiin ja työmaakyltteihin.

Visualisoinnissa hyödynnämme rakennushankkeiden yhteydessä syntyviä tietomalleja.

Visualisointi on tehokas tapa esittää miten suunniteltu rakennus sijoittuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja tontille.

Meillä on hyvin koulutettu ja kokenut henkilökunta joka tehokkaasti rakentaa mallit ja visualisoinnit.

Omakotitalo Espoossa KOY Finnoonportti Teollisuuskatu 23 Myllypuron metroaseman peruskorjausnavigation