LINDSTRÖM OY, PESULARAKENNUS
Jyväskylän maalaiskunta, 2006–2007
Pinta-ala 2 840 m2
Tilavuus 16 900 m3
Arkkitehtisuunnittelu Markku Taskinen / Barbro Holmberg
Prosessi LVI-suunnittelija Ins.tsto Leo Maaskola Oy
Prosessi sähkösuunnittelija Ins.tsto Lausamo Oy
Rakennesuunnittelija Ins.tsto Pertti Ruuskanen Oy
LVIAS-suunnittelija Pöyry Building Services Oy