Tietomallinnus

Olemme käyttäneet tietomallintamista (BIM, Building Information Modeling) suunnittelun apuna vuodesta 2007.

Tietomallinnettaessa suunnitelmista luodaan kolmiulotteinen virtuaalimalli, joka sisältää tarkkaa tietoa rakennuksen tiloista, komponenteista ja materiaaleista.

Arkkitehdin tietomalliin yhdistetään muiden suunnittelijoiden mallit (rakenne, sähkö ja LVI). Näin varmistetaan että suunnitelmat ovat yhteensopivia. Malli on hyödynnettävissä työmaalla asennustöissä.

Meillä on hyvin koulutettu ja kokenut henkilökunta, joka tehokkaasti rakentaa mallit ja visualisoinnit.

Okmetic Oyj
Lindström Oy Teollisuuskatu